Visies

PIM Trendrapport 2023: 'Business as not usual'

15 december 2022
Platform Innovatie in Marketing (PIM) lanceerde tijdens het PIM Trend Fest op 31 januari 2023 het 18e trendrapport. Thema van het door Kristel Vanderlinden van toekomstconsultancy bedrijf FutureKind geschreven rapport: 'Business as not usual'. Ondanks een radicaal veranderde wereld grijpen bedrijven…
Lees verder
Visies

PIM Trendrapport: ‘Inclusiviteit in marketing gaat over (veel) meer dan zichtbaarheid’

8 februari 2022
Het jaarlijkse Trendrapport in opdracht van Platform Innovatie in Marketing stelt dat diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid noodzakelijk zij…
Visies

PIM Trendrapport: De vermenselijking van merken

9 december 2020
Platform Innovatie in Marketing (PIM) lanceert tijdens het PIM Trend Fest op 21 januari 2021 het 16e trendrapport. Thema van het rapport: de vermensel…
Visies

PIM Trendrapport: The search for meaning

30 januari 2020
Geluk is vluchtig, betekenis is bestendig. In de huidige westerse wereld zijn mensen daarom minder op zoek naar spullen of hedonistische ervaringen en…
Visies

PIM Trendrapport: Merkactivisme

12 februari 2019
In toenemende mate verwachten consumenten dat merken een actieve rol spelen in het oplossen van sociaalmaatschappelijke kwesties. En dat gaat verder d…
Visies

PIM Trendrapport: Connected Society - de relatie tussen mens en tech

12 maart 2018
Wie de komende jaren een sterk merk wil bouwen, moet verder kijken dan de nieuwste gadgets. Dit is te lezen in het nieuwe trendrapport ‘Connecte…
Visies

PIM Trendrapport: Trust

21 februari 2017
Wie de komende jaren een sterk merk wil bouwen, moet verder kijken dan technologie. Natuurlijk gaan virtual reality, chatbots, big data en artifical i…