Privacyverklaring

Privacyverklaring PIM

Dit is de privacyverklaring van Platform Innovatie in Marketing (PIM), opgesteld door het PIM-bestuur. Deze verklaring is voor het laatst aangepast in mei 2018.

We nemen je privacy zeer serieus. In deze verklaring staat hoe we met persoonsgegevens omgaan. Uiteraard houdt PIM zich aan de privacy regelgeving.


Verwerkingsverantwoordelijke


PIM is de verwerkingsverantwoordelijke. Onze gegevens zijn:
Platform Innovatie in Marketing (PIM)
Postbus 51025, 3007 GA Rotterdam
Vestigingsadres: Ramlehweg 14 C, 3061 JX Rotterdam

Alle gegevens die door PIM worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk bewaard en niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, of op een of andere manier openbaar gemaakt. De informatie die je aan PIM geeft, behandelen we met de grootst mogelijke zorg.


Doel van registratie persoonsgegevens

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door PIM is het op maat kunnen leveren van informatie over onze evenementen, inschrijvingen voor onze evenementbezoekers, het lidmaatschap en relevante marketinginformatie (zoals trendrapporten en marketingnieuws).


IP adres

We gebruiken je IP adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze websites. Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen in Google Tag Manager.


Cookies

Onze site maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Facebook-pixel

We gebruiken de Facebook-pixel om de prestaties van onze Facebook-advertenties te meten. De Facebook pixel zorgt ervoor dat we o.a. de bezoekers aan de website van pimonline.nl ook gerichte advertenties op Facebook kunnen tonen en resultaten kunnen meten. Lees meer op www.facebook.com/about/privacy.


Bewaartermijnen

PIM bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doelen van de verwerking. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de genoemde doelen te bereiken.

Bepaalde persoonsgegevens moeten wij wel langer bewaren, omdat PIM zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Onze registratieformulieren verzoeken de gebruikers ons van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien (zoals naam, adres, mobielnummer, email en functie).

Gegevens van leden en betalende bezoekers bewaren wij gedurende 5 jaar (i.v.m. bewaartermijn belastingdienst), gegevens van potentieel geïnteresseerden en prospects bewaren we gedurende 3 jaar.


Website

Onze website bevat links naar andere websites en websites van (business) partners die niet tot pimonline.nl behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke websites.


Delen van informatie

In een aantal specifieke situaties deelt PIM informatie met mede organiserende partijen van evenementen. Dit doen wij bij inschrijving-, registratie- en toegang tot gebouwen van de gastgevers, om onze themasessies en evenementen beter aan je wensen te kunnen laten voldoen. Met deze partijen wordt overeengekomen dat deze gegevens binnen 48 uur na het evenement door deze partijen wordt verwijderd.

Verder delen wij de adresgegevens van onze leden met de uitgevers van de vakbladen die als onderdeel van het lidmaatschap worden verspreid (enkel met als doel de vakbladen te verspreiden). PIM-leden kiezen daarvoor bij het aangaan van het PIM lidmaatschap.


Beveiliging

Onze website stelt communities en forums beschikbaar aan onze bezoekers. Alle informatie die op deze plekken wordt openbaar gemaakt, valt onder het publieke domein. Wees daarom zorgvuldig met de informatie die je daar eventueel vrij geeft.

PIM gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.


Vragen

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kun je richten aan:

Platform Innovatie in Marketing (PIM)
T.a.v. Alexander van Dam, functionaris gegevens bescherming
Postbus 51025
3007 GA Rotterdam
Alexander.vandam@pimonline.nl

Om te voorkomen dat we de gegevens aan een verkeerde persoon verstrekken, vragen wij je om je bij indiening van een verzoek te identificeren, door bijvoorbeeld een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie je BSN én je pasfoto onleesbaar te maken.

Klachten

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door PIM, dan proberen wij hier graag samen met je uit te komen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

We zullen naar aanleiding van een verzoek elk geregistreerde lid, nieuwsbrieflezer of evenementbezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kun je, als lid en/of evenementbezoeker online je gegevens aanpassen en wijzigen.


Wijzigingen privacyverklaring

PIM kan haar privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je aan om de privacyverklaring zo nu en dan te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen. Datum laatste wijziging: mei 2018.