PIM vraagt marketeers nieuwe betekenis te geven aan marketing

29 juni 2020 om 06:25 door PIM Redactie

Uitnodiging: online rondetafelgesprek voor marketeers op 16 juli

PIM vraagt marketeers nieuwe betekenis te geven aan marketing

Rotterdam, 29 juni 2020Het marketingvak is in beweging. Grote maatschappelijke en economische vraagstukken roepen om structurele aandacht en marketeers kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Toch lijkt het marketingvak juist haar rol als strategievormer te verliezen. Hoe kan marketing weer nieuwe betekenis krijgen en een volwaardige bijdrage leveren als regisseur van waarde? Platform Innovatie in Marketing (PIM) onderzoekt dit en vraagt hiervoor marketeers in Nederland hun mening te geven tijdens een online rondetafelgesprek op 16 juli.

Economische uitdagingen, klimaatverandering, ongelijkheid - het zijn thema's waar niemand meer omheen kan. Stemmen die roepen om structurele aandacht en oplossingen worden luider. Bedrijven spelen hierin een grote rol door bijdragen te leveren aan de oplossing. Dat vergt visie, lef en een sterke voeling met de wereld om ons heen. Organisaties worden naast hun economische bijdrage, steeds vaker aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. In de driehoek overheid, burgers en bedrijven kunnen de laatstgenoemde grote impact maken, zodat regulering vanuit de overheid minder noodzakelijk is.

Snapseed.jpg

De unieke rol van marketing
Marketeers richten hun blik naar buiten en weten wat er in de wereld speelt. Idealiter vertalen ze deze signalen samen met andere functies in het bedrijf naar strategie, merk, portfolio, pricing en communicatie die bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie. Het realiseren van (financiële) groei staat in het vak centraal, en maatschappelijke doelstellingen nemen aan belangrijkheid toe. Dat verlangt van marketeers een blik op alle stakeholders, niet alleen klanten en aandeelhouders. Niet voor niets zijn termen als purpose en merkactivisme populair. De realiteit laat echter zien dat het marketingvak in veel gevallen is uitgehold tot de P van promotie. Terwijl marketeers het geweten van de organisatie kunnen zijn en onderdeel van de wezenlijke oplossing, lijkt hun stem in de boardroom kleiner te worden.

Marketing betekenis geven
PIM-voorzitter Yvonne Nassar: 'Visiegesprekken onderstreepten wat we in internationaal onderzoek ook lezen: marketing verliest de regie over strategie en het vak versplintert. Het lijkt alsof marketeers de grip op hun vak kwijtraken. We nodigen marketeers uit samen en met ons in gesprek te gaan, voor hun organisaties, voor de samenleving en voor zichzelf. Juist nu de ontwikkelingen vragen om urgente oplossingen is de marketingrol belangrijker dan ooit.’

Marketeer, laat je stem horen!
PIM organiseert een online rondetafelgesprek voor marketeers op 16 juli om te onderzoeken hoe de ontwikkelingen worden ervaren, wat de visie is op het vak en de rol daarvan in de organisatie en de maatschappij. Ook hoort PIM graag hoe zij een bijdrage kan blijven leveren aan marketeers, om hen en het marketingvak verder te brengen en impact te maken in de wereld. Synergie, strategisch adviesbureau in Business for Good, begeleidt deze sessie. Met deze resultaten en ook van ander onderzoek scherpt PIM haar strategie en activiteiten aan, zodat zij marketeers kan inspireren en met marketinginnovatie ondersteunen om van betekenis te blijven zijn. Aanmelden voor het rondetafelgesprek kan hier.

Andere trendrapporten

Ontvang onze laatste events en insights in je mailbox