PIM Trendrapport

PIM Trendrapport 2022: Inclusiviteit is niet voor iedereen

Hoe kunnen merken bijdragen aan gelijkwaardigheid

03_pim_cover (1)

Het jaarlijkse Trendrapport in opdracht van Platform Innovatie in Marketing stelt dat diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid noodzakelijk zijn, maar dat veel bedrijven blijven steken op het ‘zetten van diversiteitsvinkjes’. Gelukkig zijn er ook veel goede voorbeelden en is de oplossing duidelijk. Het onderzoek was in handen van onafhankelijk creatief strateeg Nadine Ridder: ‘Het gaat niet alleen over een nieuwe vorm van communiceren. Het gaat over de hele organisatie en de manier waarop deze wordt geleid.’

Traditionele marketing is gebouwd op het kapitalistische model van winstoptimalisatie, waarbij op efficiëntie wordt gestuurd. Er moesten zo veel mogelijk producten worden verkocht tegen een zo laag mogelijke prijs. Dan kan je doelgroep maar beter zo uniform mogelijk zijn. Het PIM Trendrapport 2022 – Inclusiviteit is niet voor iedereen start wat wrang, doordat het de vinger op de zeker plek legt, maar maakt ook direct duidelijk hoe het beter kan.

Download het trendrapport 

Het traditionele marketingparadigma is aan vernieuwing toe. Met name Gen-Z (de generatie geboren na 1995) is uitgesproken kritisch en maatschappelijk bewust. Ze verwachten van bedrijven echte oplossingen voor de echte problemen van deze tijd.

Een inclusief merk

Je bent er als merk dus niet met het afbeelden van een paar mensen van kleur in je campagne. Onderzoeker Nadine Ridder: ‘Wanneer we het hebben over diversiteit en representatie is alleen het afvinken van hokjes niet voldoende. Een inclusief merk is een merk waarbij je je thuis voelt omdat het jouw taal spreekt, er mensen werken die je herkent, het je veilig en warm laat voelen en je onderdeel laat zijn van positieve verandering.’ Dat werpt zijn vruchten af, blijkt uit verschillende onderzoeken, zoals dat van McKinsey, dat onder andere stelt dat bedrijven met een hogere mate van werknemersdiversiteit 35% beter presteren dan monoculturele bedrijven.

Diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid

Voor marketeers is er werk aan de winkel. Om een werkelijk inclusief merk te zijn, moet je jezelf drie vragen stellen: voor wie ben je er (diversiteit), wat bied je aan en hoe doe je dat (inclusie) en hoe rechtvaardig ben je (gelijkwaardigheid)? Ridder: ‘Het gaat er dus ook om: wie werken er bij jou, wie nemen de beslissingen, wie bepalen de cultuur, wie voelen zich veilig genoeg om zich werkelijk uit te spreken? En misschien nog wel belangrijker: naar wie wordt ook echt geluisterd?’

Generaties

Het generatieverschil speelt hierbij een grote rol. De belevingswereld van verschillende generaties heeft altijd van elkaar verschild en de afstand is door het internet alleen maar groter geworden. Jonge mensen communiceren op een plek waar oudere generaties zich niet bevinden, op een manier die ze niet begrijpen en in een taal die ze niet spreken (straattaal en emoticons). Waar voorheen bedrijven bepaalden welke media we consumeerden en daarmee voor een groot deel onze belevingswereld beïnvloedden, is het nu mogelijk direct een publiek te vinden. Een groot deel van die communicatie doe je als merk niet zelf, maar gaat óver jou. Dat biedt kansen en uitdagingen. Meer dan ooit zijn daden belangrijker dan woorden.

Tijd voor impact

Dit trendrapport maakt duidelijk dat inclusie allesbehalve een trend is. De transitie naar een inclusief merk gaat niet over één nacht ijs en moet binnen de hele organisatie omarmd worden. PIM ziet hierin een sterke rol weggelegd voor de marketeer, zoals ook blijkt uit het Marketing Manifest dat het eerder samen met andere marketingorganisaties opstelde. Dat stelt: ‘Dit is de tijd voor marketeers om betekenisvolle impact te maken. Marketing draagt bij aan innovatie, groei, ontwikkeling en aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.’

Go all the way

Yvonne Nassar, voorzitter van PIM, onderschrijft de conclusies van het PIM Trendrapport daarom volledig en hoopt dat marketeers de handschoen oppakken: ‘We moeten vooral zelf aan de bak. Handelen vanuit oprechte interesse, met empathie luisteren en communiceren en andere perspectieven omarmen. Weet je waarom je bestaat en hoe je als bedrijf positieve impact wil maken? Zorg dan dat je dit in alle aspecten van je bedrijfsvoering concreet maakt. Veel belangrijker nog dan wat je zegt, is wat je doet.’

Download het rapport

Gelukkig zijn er inmiddels veel goede voorbeelden van traditionele en van nieuwe merken die succesvol zijn met hun inclusieve aanpak. In het PIM Trendrapport worden tientallen cases genoemd, die zeer inspirerend werken. Daarnaast geeft het rapport veel achtergrondinformatie en praktische adviezen voor marketeers die het verschil willen maken.

Download het trendrapport 

Over Nadine Ridder 

Nadines missie voor gelijkwaardigheid staat aan de basis van alles wat zij doet. Als kind met een biculturele achtergrond leerde zij van jongs af aan dat mensen vaak beoordeeld worden op één aspect van hun identiteit. Ze wordt gedreven door het inzicht dat dit behalve schadelijk voor individuen, ook ons collectieve potentieel beperkt. Daarom zet zij zich in om individuen en organisaties bewust te maken van het belang van meer gelijkwaardigheid en ze te voorzien van tools om dit te bewerkstelligen. Ze werkt als onafhankelijk creatief strateeg, spreker, schrijver en moderator en geeft trainingen op het gebied van gelijkwaardigheid. www.nadineridder.com

PIM Trendrapport 2021: de vermenselijking van merken

PIM Trendrapport 2021: de vermenselijking van merken

De maatschappij staat op een omslagpunt, constateren de onderzoekers. Merken kunnen niet meer volstaan met het bieden van inspiratie voor een leuker leven, maar worden uitgedaagd daadwerkelijk bij te dragen aan een positieve verandering in de wereld.
Download rapport
PIM Trendrapport 2020: the search of meaning

PIM Trendrapport 2020: the search of meaning

Hoe merken kunnen bijdragen aan de zoektocht van mensen naar betekenis.
Download rapport
PIM Trendrapport 2019: merkactivisme

PIM Trendrapport 2019: merkactivisme

Het PIM Trendrapport staat dit jaar in het teken van de activistische evolutie van het merk. We verkenden de drijvende krachten achter de merken die 'woke' zijn, ondersteund met data. En we laten zien wat wel en niet werkt.
Download rapport
PIM Trendrapport 2017: marketing draait meer dan ooit om vertrouwen

PIM Trendrapport 2017: marketing draait meer dan ooit om vertrouwen

Marketing in onzekere tijden.
Download rapport
PIM Trendrapport 2016: Millenial footprint

PIM Trendrapport 2016: Millenial footprint

Hoe millenials richting geven aan marketing.
Download rapport