Over PIM

PIM - Platform Innovatie in Marketing

Het Platform Innovatie in Marketing (PIM) is hét platform op het raakvlak van marketing en innovatie. Samen de rol van marketing innoveren voor betekenisvolle impact - dat is onze missie.

Het bestuur

Ab Chakai.pngAb Chakai

Foto Alexander van Dam.jpgAlexander van Dam
(Penningmeester)

Aljan de Boer

Louise Doorn website.jpgLouise Doorn

Martine website.jpgMartine de Vries

Stefan Harzevoort

 W. Chan.jpgWankie Chan

Yvonne Nassar (Voorzitter)

cheryl vilt2.jpg

Cheryl Riepma-Vilt (Marketing- en Eventcoördinator)

Melanie van de Kuinder-over-PIM.jpgMelanie van de Kuinder (Marketing- en Eventcoördinator)

   

Visie en missie

De ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie gaan razendsnel. Marketing, verkoop en customer service worden steeds complexer en meer eisend. Om met succes te concurreren wordt het steeds belangrijker om kennis te hebben van alle mogelijkheden en bedreigingen die technologie in zich draagt.

Doel van PIM is de commerciële slagvaardigheid van het Nederlandse bedrijfsleven te vergroten door het stimuleren, ontwikkelen en professionaliseren van de toepassing van (informatie- en communicatie)technologie in marketing en verkoop.

PIM draagt zorg voor het bestuderen, beoordelen en bevorderen van toepassingen van technologie in marketing, verkoop, customer service en communicatie. PIM is het logische eerste aanspreekpunt ('brainport') voor organisaties en individuen met vragen over dit toepassingsgebied.

PIM is een not-for-profit organisatie die streeft naar een zo groot mogelijk draagvlak om zijn doelstellingen te realiseren. Hiertoe wordt een breed ledenbestand nagestreefd alsmede een brede participatie vanuit alle geledingen van het bedrijfsleven.

Kennis

Leden hebben gratis toegang tot een grote hoeveelheid aan informatie via onze website PIMonline.nl. Verder kunnen wij onze leden een aanzienlijke korting aanbieden op allerlei tijdschriften, boeken, opleidingen en dergelijke. Voor leden en niet-leden is er een algemene vraagbaakfunctie, die gevoed wordt vanuit de vereniging en vanuit de eigen onderzoeksactiviteiten.

PIM wil haar centrale positie onderstrepen door het formuleren dan wel betrokken zijn bij het formuleren van standaards en exameneisen op het vakgebied. Hiertoe wordt samengewerkt met diverse andere partijen.

Ten behoeve van haar maatschappelijke functie behartigt PIM de belangen van haar achterban door middel van lobby en voorlichtingsactiviteiten.

Lidmaatschap en contributie

Het lidmaatschap staat open voor individuele leden met belangstelling voor marketing strategie en toepassing van communicatie en technologie in marketing en verkoop.

Leden ontvangen aanzienlijke kortingen en voordelen bij deelname aan de PIM-activiteiten en bij aanschaf van geselecteerde producten en diensten.

Organisatie

PIM is een vereniging met een groot aantal actieve leden in commissies en werkgroepen. Naast het dagelijks bestuur is er een algemeen bestuur dat bestaat uit het dagelijks bestuur aangevuld met alle commissievoorzitters. Verder is er een Raad van Advies die adviseert over strategische vraagstukken. Bedrijven kunnen zich bij het platform aansluiten via de Stichting PIM, die is opgericht met het doel de activiteiten van de vereniging te steunen.

Aanvullende informatie:

Privacyverklaring:
PIM respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om de inschrijvingen snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. PIM zal je gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw lidmaatschap en / of ticket.
Lees hier de uitgebreide Privacyverklaring van PIM.


Gebruik telefoonnummers:
Indien een zakelijk en/of 06 nummer is opgegeven gebruiken we een privénummer alleen wanneer de persoon zakelijk niet meer bereikbaar is.
Voor toepassing van groeps-sms wordt apart toestemming gevraagd.

Toelichting lidmaatschap:
- De contributiefee geldt per kalenderjaar.
- Lidmaatschappen worden voor onbepaalde tijd aangegaan, tot wederopzegging.
- Het privéadres naast het zakelijk adres is verplicht, omdat leden individueel als privépersoon lid zijn van het PIM.


Je PIM lidmaatschap opzeggen?
Wat jammer dat je je lidmaatschap opzegt! Opzeggen kan per kalenderjaar (1 januari - 31 december) en minimaal 4 weken voor het verstrijken van het kalenderjaar. Laat het ons weten per e-mail: cheryl.vilt@pimonline.nl o.v.v. 'opzegging lidmaatschap PIM'. Telefonische opzeggingen kunnen niet worden verwerkt.
 
Alle lidmaatschapsvormen lopen van 1 januari t/m 31 december.
 

Aansprakelijkheid:
Het individuele lid blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle verschuldigde betalingen.

BTW:
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Op onze facturen wordt de BTW apart vermeld.


Bedrijfsleden:
Bedrijfsleden zijn bedrijven die door hun lidmaatschap aangeven de doelstellingen van het PIM te onderschrijven en dat op bescheiden wijze willen ondersteunen.
De betaling van de jaarcontributie voor het bedrijfslidmaatschap is de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van het bedrijfslid.
Het individuele lid blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de verschuldigde betalingen voor deelname aan activiteiten.