Marketing Manifest daagt uit om betekenisvolle impact te maken

Algemeen 16 juni 2021 om 10:07 door PIM Redactie

10 doelen voor en door marketeers

Marketing Manifest daagt uit om betekenisvolle impact te maken

Marketingvakorganisaties in Nederland slaan de handen ineen om marketeers meer slagkracht te geven. Ze presenteren gezamenlijk het Marketing Manifest dat marketeers uitdaagt om betekenisvolle impact te maken. Binnen de impactzones Maatschappij, Markt en Organisatie zijn 10 doelen geformuleerd die marketeers inspireren om hun rol te ontwikkelen en te versterken. De komende maanden zullen de verschillende organisaties onderdelen van het manifest verder uitwerken en aanvullen.

Hoewel het Platform Innovatie in Marketing (PIM) de initiatiefnemer is, wil voorzitter Yvonne Nassar benadrukken dat het Marketing Manifest nadrukkelijk niet ‘van PIM’ is: ‘Marketing raakt iedereen. Het vak draagt bij aan innovatie, groei, ontwikkeling en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Marketeers hebben geregeld goede gesprekken over hoe we relevanter kunnen zijn voor onze organisaties, de markt en de maatschappij. Het is nu tijd om die inzichten om te zetten in een brede beweging vooruit. Daarom hebben we actief de verbinding gezocht met andere vakorganisaties, zoals NIMA, DDMA, VIA, PvKO, MOA, MWG en ADCN. We hebben gesprekken gevoerd met alle voorzitters, die enthousiast reageerden. De praktijk van het marketingvak is dynamisch en de aandacht voor duurzame impact verliest het soms van de hectiek van alledag. We onderkennen allemaal dat een gezamenlijk gedragen manifest kan helpen om die strategische focus meer ruimte en richting te geven.’

Waar we voor staan en voor gaan

Het manifest is gevormd op basis van literatuuronderzoek en intense inhoudelijke sessies met wetenschappers, opinieleiders en topmarketeers uit verschillende branches. Hierna is het aangescherpt in twee sectorbrede bijeenkomsten waar zo’n 100 marketeers met elkaar in gesprek gingen. Parallel daaraan brachten verschillende vakorganisaties hun onderzoek en visie in. Stefan Harzevoort, co-auteur van het manifest licht toe: ‘Iedereen in het marketingvak is het erover eens dat we betekenisvolle impact kunnen en willen maken. Daarom hebben we het manifest verwoord in de vorm van 10 actiegerichte doelen. Belangrijk blijkt steeds het vinden van een balans: tussen focus op de klant en op andere stakeholders, tussen innovatieve technieken en bewezen pijlers, tussen korte en lange termijn. Iedereen heeft daarin een eigen visie. Toch bleek bij het tot stand komen van het manifest vooral dat er veel is dat ons bindt en dat we samen het verschil kunnen en willen maken.’

Hoe we dit gaan realiseren

Het opschrijven van die intenties is een belangrijke stap en een basis voor een vervolg. ‘Het is geen vrijblijvende peptalk, maar een startpunt voor concrete initiatieven,’ aldus Stefan Harzevoort. PIM zal het manifest vooral gebruiken om richting te geven aan het jaarprogramma met netwerk- en kennisactiviteiten en onderzoeken zoals het jaarlijkse PIM Trendrapport. Andere marketingvakorganisaties gaan het manifest verder invullen vanuit hun eigen focus en expertise, bijvoorbeeld door het operationaliseren en waarmaken van onderdelen van het manifest of het delen van best practices. Waar nodig zal Rob Beltman, auteur van ‘De marketingorganisatie van de toekomst’ als ‘speciaal-gezant’ namens PIM de dialoog rondom het manifest faciliteren.

Gedeelde ambitie

Het Marketing Manifest is een levend instrument. De komende maanden zal er op verschillende manieren over gepraat, maar vooral ook mee en aan gewerkt gaan worden. Begin 2022 worden de gezamenlijke ervaringen en het actieplan rondom het manifest met de marketingcommunity gedeeld. Daarom nodigen de initiatiefnemers marketeers nu vooral uit om ermee aan de slag te gaan. Yvonne Nassar: ‘Download het manifest, bespreek het met je collega’s, vertel ons wat je ervan vindt. Neem deel aan de initiatieven die eruit voortkomen. En vooral: laat je inspireren. Als marketeers vormen we een grote beweging met een gedeelde ambitie, ontzettend veel energie, enthousiasme, kennis en ervaring die we graag inzetten om betekenisvolle impact te maken. Het Marketing Manifest is daarvoor een actueel startpunt.’

Andere trendrapporten

Algemeen

PIM zoekt voorzitter (5-6 uur per week)

27 juli 2022
Help jij ons mee om de rol van marketing te innoveren voor betekenisvolle impact? Platform Innovatie in Marketing (PIM) zoekt een ambitieuze voorzitt…
Algemeen

Abena Anokyewah en Monique Brand Flu nieuwe bestuursleden Platform Innovatie in Marketing

05 juli 2022
Rotterdam, 5 juli 2022 – Vandaag zijn twee nieuwe bestuursleden aangetreden bij Platform Innovatie in Marketing (PIM): Abena Anokyewah (GVB…

Ontvang onze laatste events en insights in je mailbox