Materiaal voor

PIM Marketing Literatuur Prijs 2021

PIM Marketing Literatuurprijs

De PIM Marketing Literatuurprijs wordt sinds 2003 door Platform Innovatie in Marketing (PIM) uitgereikt. De prijs beoogt een stimulans te zijn voor de ontwikkeling van het Nederlandse marketingvakgebied. De essentie: in hoeverre de auteur erin is geslaagd vernieuwende inzichten in het marketing vakgebied weer te geven die een duidelijke toegevoegde waarde bieden aan de marketingpraktijk. Om in aanmerking te komen, moet een boek zijn ontstaan vanuit het Nederlandse taalgebied en gepubliceerd zijn in de periode van oktober 2019 tot en met september 2020.

Hoe komt een boek in aanmerking voor de Marketing Literatuur Prijs?

Om in aanmerking te komen, dient een boek te zijn ontstaan binnen het Nederlandse taalgebied en gepubliceerd te zijn in de periode van oktober 2020 tot en met september 2021. Bij het bepalen van de lijst let de jury vooral op de mate van vernieuwing. Andere criteria zijn een brede toegevoegde waarde voor het vak en praktische toepasbaarheid.

Welke boeken staan erop de shortlist?

Uit de bijna vijftig marketingboeken die jaarlijks in Nederland en Vlaanderen uitgebracht worden, selecteert de vakjury circa 10 kanshebbers voor de PIM Marketing Literatuur Prijs 2021.

Criteria en wijze van beoordeling PIM Marketing Literatuurprijs

De 6 criteria voor beoordeling van de boeken voor de marketing literatuurprijs zijn:

Innovatie, mate van vernieuwing (30%)

In hoeverre worden er vernieuwende concepten geïntroduceerd of in het verleden toegepaste marketingactiviteiten of strategieën ter discussie gesteld? In hoeverre is echte nieuwe of oude wijn in nieuwe zakken

Toegevoegde waarde voor het marketing vakgebied (20%)

Wat is de relevantie van het boek voor het marketing vakgebied? In hoeverre zijn de inzichten belangrijk voor de ontwikkeling van het vakgebied. Levert het boek een belangrijke bijdrage aan het vakgebied marketing. Levert het een bijdrage aan het hele vakgebied of aan een kleine niche binnen het vakgebied.

De praktische toepasbaarheid (20%)

In hoeverre zijn de bevindingen toe te passen in de huidige marketingpraktijk. De mate waarin de bevindingen kunnen worden toegepast in marketingactiviteiten, systemen, tactieken of strategieën?

Cases en praktijkvoorbeelden (10%)

In hoeverre komen er praktijkvoorbeelden aan bod. Hoe meer voorbeelden uit de praktijk des te hoger de score.

Opbouw, structuur en toegankelijkheid (10%)

De mate waarin het boek helder en duidelijk is van opzet. In hoeverre is het boek toegankelijk (te begrijpen) voor marketeers uit de praktijk die niet direct veel kennis hebben van het specifieke marketing onderwerp.

Vormgeving en opmaak (10%)

Is het boek goed vormgegeven? Nodigt het uit om te lezen. In hoeverre dragen de layout en vormgeving bij tot het verhogen van het leesplezier?

Wijze van beoordeling

Ieder jurylid wijst op een schaal van 1 tot 10 een waarde toe aan de 6 criteria. De score kan bestaan uit een 1, 5 of 10. Het gewogen gemiddelde bepaald uiteindelijk de totale score. De 5 best beoordeelde boeken worden uitgebreid besproken binnen de jury. Waarom vindt iemand iets wel of niet goed aan een boek? Wat is vernieuwend en wat is in de praktijk goed toepasbaar? Ook wordt er nog extra online onderzoek gedaan naar met name het vernieuwende aspect. Uiteindelijk volgt uit het gehele jury proces een top 3 waarvan de jury vindt dat marketeers deze gelezen zouden moeten hebben.

Jury PIM Marketing Literatuur Prijs 2020

De jury van de PIM Marketing Literatuur Prijs heeft dit jaar een nieuwe samenstelling. Voorzitter van de jury is Hans Molenaar, directeur Beeckestijn Business School. De overige juryleden, in alfabetische volgorde van voornaam, zijn:

 • Aljan de Boer, head of Inspiration Trendsactive
 • Arend-Jan Nijhuis, managing partner NICM
 • Astrid Rose, head of marketing and communications Conservatorium van Amsterdam
 • Barbara Deleersnyder, hoogleraar marketing Tilburg University
 • Brecht Janssen, hoofd communicatie & fondsenwerving Stichting voor Vluchtelingen- Studenten UAF
 • Egbert Jan van Bel, auteur en hoofdredacteur CustomerTalk
 • Frank van Delft, directeur CIM7
 • Jeanine Dijkhuis, eigenaar van Kies! Marketing, namens het Netwerk van Register Marketeers
 • Max Kohnstamm, gepensioneerd, gepassioneerd volger van de ontwikkelingen in het marketingvakgebied
 • Nanda Huizing, head of brand, communications & digital Philips Benelux
 • Roderick Mirande, senior redacteur marketing Adformatie
 • Ruud Frambach, hoogleraar marketing Vrije Universiteit Amsterdam
 • Shira Winterkamp, partner Marketing Queens 
  Sjaak Hoogkamer, hoofdredacteur MarketingTribune
 • Wil Wurtz, adviseur klantgericht ondernemen

Aanmelden

Je kunt je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Niet-lid € 149,00
Online bijeenkomst niet-leden € 99,00

PIM-prijzen
PIM-leden hebben gratis toegang tot de bijeenkomsten. Niet-leden betalen €149,- (excl. BTW) voor een offline bijeenkomst en € 99,- (excl. BTW) voor een online bijeenkomst.

Kosteloos kennismaken
Heb jij of heeft je bedrijf niet eerder kennisgemaakt met PIM? Dan is je eerste bezoek aan een bijeenkomst gratis. Vraag Cheryl (cheryl.vilt@pimonline.nl) naar de mogelijkheden.

Aanmeldingsvoorwaarden
Bij aanmelding ga je ermee akkoord dat je tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de bijeenkomst kosteloos kunt annuleren. Mocht je binnen 48 uur voor aanvang de bijeenkomst willen annuleren dan kun je een vervanger regelen.

Deel met anderen