PIM herijkt strategie: ‘Marketeers kunnen veel meer impact maken’

Algemeen 16 december 2020 om 09:12 door PIM Redactie

Samen de rol van marketing innoveren voor betekenisvolle impact – de nieuwe missie van PIM

PIM herijkt strategie: ‘Marketeers kunnen veel meer impact maken’

Rotterdam, 17 december 2020 De marketeer heeft een unieke positie om het verschil te maken in de wereld van vandaag, maar doet dat nog te weinig. Platform Innovatie in Marketing (PIM) gelooft dat de marketeer juist de persoon is die betekenisvolle impact kan hebben op klanten, de business en de wereld als geheel. Om marketeers daarbij te faciliteren, heeft het platform haar missie, visie en strategie herijkt en aangescherpt. PIM roept zowel marketeers, andere organisaties als stakeholders op om samen deze visie waar te maken. De eerste stap is de formulering van een gezamenlijk marketingmanifest. 

PIM-bestuur 2020 crop.jpg

Marketeer is op afstand gekomen 

PIM ziet een wereld waarin grote thema’s spelen, zoals economische uitdagingen, klimaatverandering en ongelijkheid. Marketeers hebben als geen ander de voelsprieten waarmee ze zulke ontwikkelingen in de markt en in de wereld kunnen signaleren en duiden. Toch zetten ze deze krachtige blik nog te weinig in. PIM-voorzitter Yvonne Nassar: ‘We zien dat marketeers in veel gevallen op afstand zijn komen te staan, dat ze de regie verliezen over de organisatiestrategie, het merk en de klantervaringen. Hun rol is in sommige gevallen gereduceerd tot ‘de mensen van de reclame’. We geloven dat marketing zijn strategische rol kan en moet pakken. Als regisseur van waarde voor alle stakeholders, zijn ze de verbinder en inspirator om oplossingen aan te dragen voor de vraagstukken van vandaag en morgen.’ 

Bijdragen aan de impact van organisaties 

PIM-bestuurslid Wankie Chan: 'Bij het formuleren van onze vernieuwde visie werkten we nauw samen met Joris van Zoelen en Ariane Roos van Synergie, strategisch adviesbureau in Business for Good. We begonnen met luisteren naar de marketeers: hoe willen ze opereren, wat zien ze als hun rol in het bedrijf en in de maatschappij? Daartoe ging Synergie voor PIM in gesprek met vooraanstaande marketeers en ons voltallige bestuur. Ook toetsten we onze inzichten met internationale CMO-onderzoeken. In de zomer van 2020 organiseerden we een online rondetafelgesprek met ruim vijftig enthousiaste marketeers.’ Een aantal uitspraken maakt duidelijk dat veel marketeers zelf ook ervaren dat ze op dit moment te weinig impact kunnen maken. 

‘Het vak is verbreed maar ook versplinterd. Verantwoordelijkheden zoals interne communicatie en arbeidsmarktcommunicatie zijn erbij gekomen. Het vak is uiteengevallen in verschillende specialismen.’ 

‘Als je niet oplet, wordt marketing een bijzaak.’ 

‘Het is positief dat andere disciplines zoals IT, Finance en Operations zich bekommeren om de klant, die wordt zo meer van ons allemaal. Alleen lopen wij nu het risico te veel in een marcom-rol terecht te komen.’ 

‘Hoofd en hart moeten samengaan in marketing. Er is nu een te eenzijdige focus op data.’ 

‘We moeten de klant en marketing weer leading maken bij de transformatie.’ 

Chan vervolgt: ‘Vervolgens formuleerden we onze nieuwe koers en visie. Samen een gezamenlijk doel willen bereiken is de sterkste basis om te bouwen aan een wereld waarin we willen leven. Dat geldt voor elke organisatie, of het nu een commercieel bedrijf is of een platform zoals PIM. Dan ontstaan impactorganisaties, waarbij de positieve impact op de omgeving centraal staat.’ 

Betekenisvolle impact maken (inhoud) 

PIM neemt in zijn nieuwe visie meer stelling dan ooit. Nassar: ‘We geloven dat marketeers de impactmakers kunnen zijn voor klanten, de business en de wereld als geheel. Dat zij ervoor verantwoordelijk zijn om de buitenwereld naar binnen te vertalen en om te rammelen aan de deuren als er geen actie wordt genomen. Marketeers zien wat er speelt in de wereld, of het nu gaat om klanten, economische factoren of eisen die de maatschappij tegenwoordig aan organisaties stelt. Zij kunnen er daardoor aan bijdragen dat elke organisatie een impactorganisatie wordt, die rekening houdt met álle stakeholders.’ 
PIM wil marketeers actief helpen om aan deze rol invulling te geven. Dat blijkt duidelijk uit de nieuwe missie van PIM: Samen de rol van marketing innoveren voor betekenisvolle impact. 

En…. actie! 

PIM zal op vier fronten aan de slag gaan: kennis, bewijskracht, podium en netwerk. De nieuwe strategie krijgt een praktische vertaalslag qua inhoud en qua vorm van de evenementen. Daarnaast gaat PIM innovatieve en inspirerende praktijkvoorbeelden van de betekenisvolle impact van marketing spotten en delen. En worden nieuwe manieren gelanceerd om marketeers als impactmakers een podium te bieden, om de kracht van marketing binnen en buiten het vakgebied te tonen. Tot slot wordt actief gewerkt aan het inzetten van het PIM-netwerk om marketeers verder te brengen. Het verbreden van het netwerk, ook met andere vakgebieden en organisaties, is hier onderdeel van. 

Marketingmanifest voor Nederland 

Impact begint bij focus en samen iets heel graag willen. Daarom organiseerde PIM in maart 2021 een sessie voor marketeers om samen een marketingmanifest op te stellen. ‘Daarin willen we de visie van de marketeer op de toekomst en op het vak vastleggen,’ verduidelijkt Chan. ‘Hoe zij willen dat Nederland eruitziet in 2030, inclusief de rol die marketing speelt om de betekenisvolle impact te realiseren. Het is nadrukkelijk iets dat we in de volle breedte van de marketing community willen doen. Verschillende perspectieven vullen elkaar aan en samen hebben we de meeste impact.’  

Marketeers die zijn geïnterviewd voor de totstandkoming van de nieuwe strategie zijn onder andere: 
Arno de Jong (Nederlandse Loterij), Caroline van Turennout (Zeeman), George de Boer (TomTom), Hans Molenaar (Beeckestijn Business School), Ine Stultjens (Auping), Joris van Heukelom (Makerstreet), Martine de Vries (KPMG) en Sybella Koot (Marketing Queens). 

De strategie is geformuleerd door het (toenmalige) PIM-bestuur, bestaande uit: Ab Chakai (Movir), Alexander van Dam (AGU), Aljan de Boer (TrendsActive), Mariëlle van der Zouwen (Eventive), Stefan Harzevoort (strateeg & spreker, gevestigd in Beijing, China), Wankie Chan (Dell Technologies) en Yvonne Nassar (Van Gogh Museum).